untitled-8-21-696x458

วันที่ 26 ม.ค.60 เว็บไซต์ต่างประเทศมีการเผยคลิปวิดีโอ หญิงชราชาวบอสเนียประกอบอาชีพสุดแปลก รับจ้างใช้ลิ้นเลียลูกตา เพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออกจากตา โดยใช้ลิ้นเลียไปทำความสะอาดรอบๆดวงตา จนมีเศษแปลกปลอมออกมา ซึ่งก่อนทำการเลียลูกตา เธอต้องบ้วนแอลกอฮอล์ ก่อนทุกครั้ง

วิธีนี้เป็นศาสตร์เฉพาะ และมีเพียงเธอคนเดียวในโลกที่จะทำได้  ปัจจุบันมีลูกค้าชาวต่างชาติกว่า 5 พันรายมาใช้บริการ คิดค่ารักษาครั้งละ 10 ยูโร หรือประมาณ 380 บาท

 

แบ่งปัน