นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2565 ในงานวันการศึกษาธรรมมิสลามท่าอิฐ ครั้งที่ 25 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ทองทา (ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ) , นายยุทธศักดิ์ อ่อนน้อม (อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฎีประจำจังหวัดนนทบุรี) , คณะผู้บริหารโรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ โดยได้รับเกียรติจาก นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) ร่วมประชุมนอกรอบและขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะครูโรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน รับฟังบรรยายศาสนธรรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมาย ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ หมู่ 7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน