นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 22 วัน เริ่ม 22 มีนาคมถึงวันที่

12 เมษายน 2563 ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารขายได้เฉพาะหิ้วกลับบ้าน ทำให้ประชาชนออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นจนทำให้สินค้าบางอย่างหมดอย่างรวดเร็ว

กรมการค้าภายใน ขอยืนยันว่า ได้มีการติดตามสถานการณ์กับผู้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการยืนยันว่า มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน โดยที่ผ่านมา กรมได้หารือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น ได้ยืนยันว่าสามารถผลิตสินค้าได้ต่อเนื่อง และการที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดจำนวนลงอย่างมาก ทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคแต่เดิมลดลงอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นห่วงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพียงแต่ความตื่นตระหนกของประชาชนในระยะสั้น อาจจะทำให้ดูเหมือนว่าสินค้าอาจะขาดแคลนในอนาคต ซึ่งไม่เป็นความจริง

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ประสานไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้รับการยืนยันว่ามีสต๊อกสินค้าเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและจะเร่งทยอยเติมสินค้าในชั้นวางให้มีสินค้าวางขายอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกกักตุนสินค้า ทั้งนี้ตามประกาศยังคงเปิดซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารโดยขายได้เฉพาะหิ้วกลับบ้าน ซึ่งประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ตามปกติ

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน