วันที่ 31 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมรับทราบข้อมูลทั่วไป เช่น เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา รวมทั้งหารือการดูแลคุ้มครองลูกเรือสัญชาติอินโดนีเซีย ที่เข้ามายังน่านน้ำไทย บริเวณจังหวัดพังงา

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพังงากับประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

แบ่งปัน