วันที่ 11 เม.ย. 60 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวสุดประทับใจในพระเมตตาของ “สมเด็จพระเทพฯ” เจ้าหญิงของชาวไทย ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างรักและเทิดทูน โดยเพจดังกล่าวระบุว่า…

“ณ จังหวัดนครพนม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังจะเสด็จกลับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
แต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนั่งถือเครื่องดนตรีไทยอยู่ พระองค์ทรงรู้ว่าคงจะเตรียมไว้ให้ทอดพระเนตร แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้กราบทูล เพราะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีรับสั่งว่า ได้เตรียมมาแล้ว เราจะดูแสดงก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงรีบสั่งให้นักเรียนที่นั่งรออยูรีบแสดงทันที หลังจากนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งว่า “เตรียมมาแล้ว รีบแค่ไหนก็ต้องดูก่อนถึงจะไป”

ทรงพระเจริญ”

แบ่งปัน