นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการแต่งตั้งจากนายอนันต์ วันแอเลาะห์ ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๔๐ ให้เป็นประธานฝ่ายรายได้พิเศษและจัดทำของที่ระลึก งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๔๐ พร้อมนำทีมจัดกิจกรรมหลากหลาย และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผ่านสื่อออนไลน์และขายตรง ตั้งเป้าหาเงินสนับสนุนให้ได้ 1 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ และคืนสู่สังคมด้วยทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ในเขตหนองจอกโดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา

นายสมศักดิ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรายได้พิเศษและของที่ระลึก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 ณ ห้องรับรองพิเศษ VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประไทย ว่า ต้องขอขอบคุณท่านอนันต์ วันแอเลาะห์ ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๔๐ ที่ได้แต่งตั้งให้ตนรับผิดชอบฝ่ายรายได้พิเศษและจัดทำของที่ระลึกในงานเมาลิดกลางฯ ปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๔๐ และคืนสู่สังคมด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่หนองจอกและใกล้เคียง โดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา ภายใต้การกำกับดูแลของนายเสรี ล้ำประเสริฐ รองประธานจัดงานฯ และตนได้เรียนเชิญผู้ใหญ่หลายๆ ท่านมาร่วมเป็นที่ปรึกษาฯ และได้เรียนเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นกรรมการฝ่ายฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของฝ่ายรายได้ฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือสามารถหาเงินสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ ให้ได้ 1,000,000 บาท

สำหรับกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ก็คือ การจำหน่ายผ้าสะระบั่น(ซุลตอน) นำเข้าจากมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ปักลายเซ็นท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นรุ่นลิมิเต็ด มีเพียง จำนวน 100 ผืน เท่านั้นในราคา 5,000 บาท ซึ่งจะรับมอบจากท่านจุฬาราชมนตรีในงานโต๊ะจีน “เมาลิดกลางฯ 1440” ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม นี้ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งโต๊ะจีน จำหน่ายที่ราคา 5,000 และ 10,000 บาท รวมทั้งหมด ๑00 โต๊ะ การจำหน่ายผ้าสะระบั่นซัลลิมปักโลโก้งานเมาลิดกลางฯ และลายเซ็นนายอนันต์ วันแอเลาะ ประธานจัดงานฯ การจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันปั่นจักรยานการกุศล “เมาลิดกลางฯ ๑๔๔๐ ปั่นปันรัก..สานฝันน้อง” ในระบบวิชวลไรด์ กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่มหากุศล “เมาลิดกลางฯ ๑๔๔๐” ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เส้นทางศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกิจ-สวนนงนุช พัทยา ค่าสมัคร ๕,๕๐๐ บาท (รวมที่พักและอาหาร) การจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๔๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และกำหนดจัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียงทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัครรอกละ 500 บาท การจำหน่ายเสื้อโปโล แก้วน้ำดื่ม หมวก และกิจกรรมของบูธฝ่ายรายได้พิเศษฯ ในวันงาน มีแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคภายในงาน การแสดงกิจกรรมการเขียนค็อตภาษาอาหรับจากเชคสุไลมาน อาดัม ผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการเขียนค็อตภาษาอาหรับที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คฝ่ายรายได้พิเศษ หรือ Line@รดษ.เมาลิดกลาง1440

ท้ายนี้ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมกันสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๔๐ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การสนับสนุนสินค้าที่ระลึกของฝ่ายรายได้พิเศษฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ น้อมนำคำสอนและจริยวัตรของศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มาเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิต เพื่อความจำเริญแห่งชีวิต ความสมานฉันท์ ความสันติสุขของสังคม

 

03

.

04

.

02

.

01

.

05