อธิบดีกรมการท่าของซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยจำนวนผู้แสวงบุญที่เดินทางออกจากซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีประมาน 400,000 คน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ผู้แสวงบุญ 407,220 คน เดินทางกลับประเทศของตน เดินทางโดยรถยนต์ทางบก 42,893 คน เดินทางโดยสายการบิน 359,508 คน และเดินทางโดยเรือ 4,819 คน

คณะกรรมการได้กล่าวเตือนเหล่าผู้แสวงบุญให้ออกเดินทางกลับก่อนที่วีซ่าฮัจย์ของพวกเขาจะหมดอายุลง หลังจากการประกอบพิธีฮัจย์ อีกทั้งผู้แสวงบุญยังได้รับคำเตือนว่าไม่ควรเดินทางออกนอกเมืองมักกะฮ์ มาดีนะห์ และเจดดะห์ โดยบริษัทที่ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญจะต้องไม่ล่าช้าในการรายงานผู้แสวงบุญที่อยู่เกินกำหนด เพราะอาจจะทำให้บริษัทเหล่านี้ต้องได้รับบทลงโทษที่กำหนดไว้

คณะกรรมการได้ออกคำตัดสินเกี่ยวกับการบริหาร 90 เรื่อง ที่มีต่อพลเมืองและประชาชน การเดินทางของผู้แสวงบุญที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีค่าปรับทั้งสิ้น 1,333,244 เหรียญสหรัฐ ซึ่งบทลงโทษแตกต่างกันไป ระหว่างปรับและจำคุก รวมถึงการเนรเทศผู้กระทำความผิดและการริบยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผู้แสวงบุญ

แบ่งปัน