347195c

มาอัน รายงานว่า (22ม.ค.60) ชาวปาเลสไตน์จากเมือง Birzeit กลางเมืองครอบครองย่านเวสต์แบงก์ของ Ramallah ได้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์(20ม.ค.) หลังจากได้ประกอบพิธีอุมเราะห์ในนครมักกะห์ของซาอุดิอาระเบีย

คณะกรรมการเผย สำหรับผู้แสวงบุญอุมเราะห์ภายในกระทรวงปาเลสไตน์ยืนยันการเสียชีวิตของฮุจยาต ฮัจยี อิสซา กล่าวว่า หลังจากที่ผู้แสวงบุญอุมเราะห์โดยไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการตาย

ฮัจยี กล่าวว่า ศพผู้แสวงบุญอุมเราะห์ถูกฝังอยู่ในนครมักกะห์หลังจากมีการละหมาดวันศุกร์ของวันที่ผู้แสวงบุญอุมเราะห์เสียชีวิตนั้นเลย

A Palestinian from the town of Birzeit in the central occupied West Bank district of Ramallah died…….

แบ่งปัน