ผู้แสวงบุญชาวไทย พร้อมใจกันขว้างเสาหินในการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองพิธีอีดิ้ลอัฎฮา และช่วงสิ้นสุดพิธีฮัจญ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยการขว้างก้อนหินใส่เสาหิน เป็นสัญลักษณ์ของซาตาน มีขึ้นบริเวณจามารัต ซึ่งสร้างขึ้นล้อมรอบเสาหิน ในทุ่งมินา หนึ่งในสถานที่สำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์

ทางการซาอุดีอาระเบีย ระบุว่า ปีนี้มีผู้แสวงบุญชาวมุสลิมกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนนอกซาอุดีอาระเบีย เดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน โดยพิธีฮัจญ์เป็นพิธีสำคัญทางศาสนาอิสลาม ที่ผู้มีกำลังเพียงพอต้องการจะเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

33

แบ่งปัน