วันนี้ (29 พ.ค. 62) ร้านวากัฟเพื่อเด็กกำพร้า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้จัดให้มีพิธีมอบชุดรายอ จำนวน 300 ชุด ให้กับเด็กกำพร้า และยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา ขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ได้สวมใส่เฉลิมฉลองในวันรายออีฎิ้ลฟิตริ โดยมีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ นางอลิชรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้แทน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ในการมอบชุดรายอ ให้กับตัวแทนเด็กกำพร้า

นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้นำอินทผาลัม มามอบให้กับตัวแทนเด็กกำพร้า พร้อมมอบเงินสนับสนุน ให้กับนายอิสมาอีล สาและ ผู้จัดการร้านวากัฟฯ อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการร้านวากัฟ เพื่อเด็กกำพร้า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปกครอง คณะครู รวมทั้งเด็กกำพร้าในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการมอบชุดรายอในครั้งนี้ เป็นโครงการตัดชุดรายอ เพื่อมอบให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยปีนี้มีเป้าหมายในการตัดชุดรายอให้กับเด็กกำพร้า อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 13 ปี ทั้งเด็กชาย และเด็กหญิง จำนวน 4,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทยอยส่งมอบให้กับเด็กกำพร้าแต่ละพื้นที่แล้ว เพื่อให้ทันสวมใส่ในเทศกาลรายอ ที่จะมาถึง โดยก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ก็จะส่งมอบชุดรายอทั้งหมดให้กับเด็กกำพร้าได้ครบตามจำนวน สำหรับชุดรายอเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการตัดเย็บจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้เด็กกำพร้า มีความสุข และได้มีชุดรายอไว้สวมใส่ในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

4

.

1

.

3

แบ่งปัน