ที่โรงเรียนอมาดิยะห์มูลนิธิ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ ต่วน ฮัจญีซุลกิฟลี ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงและศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มอบกีตาบตัฟเสร นูรุ้ลอิฮสาน แก่มัสยิด และมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้แก่ประชาชนในจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

แบ่งปัน