ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผูอำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่บิ๊กซีปัตตานี ที่โรงพยาบาลปัตตานี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เยี่ยวยาจังหวัดร่วมต้อนรับ

ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ กล่าวว่า จุฬาราชมนตรี มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นผู้บริสุทธิ ไม่สมควรที่จะได้รับการกระทำเช่นนี้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว จุฬาราชมนตรี มีความรู้สึกเสียใจและห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

แบ่งปัน