เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้แทนจากสถาบันอาหาร เข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายกานต์ หงษ์น้อย เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

12

.

13

แบ่งปัน