การแต่งตัวของสตรีสามรถกระทำได้หากมีเจตนาเพื่ออวดสามี หากเพื่ออวดชายอื่นหรือบุคคลทั่วไปถือเป็นการไม่อนุญาต การใส่กำไลเท้าก็เป็นการแต่งตัวชนิดหนึ่ง สำหรับการใส่กำไลเท้าตามประเพณีนิยมและไม่ได้ใส่จนเกินความพอดีอีกทั้งมิได้มีเจตนาในการอวดชายอื่นก็ไม่น่าจะเป็นการต้องห้ามแต่ประการใด(อัลเลาะห์ทรงรอบรู้ยิ่ง)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน