ผู้หญิงที่เป็นภรรยาถูกต้องตามหลักอิสลาม แต่นางไม่ต้องการมีลูก ก็เลยไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับสามี ผิดหลักอิสลามหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

ตอบ      ผู้หญิงที่เป็นภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์กับสามีเป็นปกติ หากภรรยาไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับสามีถือว่าเป็นการผิดต่อหลังการศาสนาแน่นอน เหตุผลก็คือเธอประพฤติผิดหน้าที่ของความเป็นภรรยา และการอ้างเหตุผลดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ตามหลักการศาสนายกเว้นว่าจะเกิดเจ็บป่วยที่มิอาจมีเพศสัมพันธ์ได้

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน