ผู้หญิงที่มีสามีอยู่แล้วแต่สามีไม่เลี้ยงดู ถ้าจะสามีใหม่เพื่อมาเลี้ยงดูเรา ผิดไหม ?

ตอบ หญิงที่มีสามีแล้วสามีไม่ได้รับผิดชอบเลี้ยงดู นางก็สามารถฟ้องกอฎีเพื่อทำการฟาซัค(หย่า)ได้ แต่จะไปมีสามีใหม่ทั้งที่ยังมิได้หย่าจากกันจากสามีเดิมจะกระทำไม่ได้  ส่วนเมื่อนางขาดจากสามีคนเดิมและพ้นภาวะครองตน(อิดดะห์) ตามหลักการศาสนาแล้ว  นางก็สามารถแต่งงานกับสามีใหม่ได้

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน