วันที่ 4 เม.ย. 62 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมเปิดงาน “ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์” ครั้งที่ 8 ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2562 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีนายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศบาลนครยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า ทางหอการค้าจังหวัดยะลา ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดยะลา และมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมพัฒนาสภาพเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปิดเสรีทั้งทางด้านการค้าและการบริการในประเทศสมาชิกอาเซียน มีการแบ่งสายงานการผลิตสินค้าตามความสามารถและทรัพยากรของแต่ละประเทศ เพื่อจะได้ไม่ต้องแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกัน ซึ่งประเทศไทยเน้นสาขาการบินและสาขาการท่องเที่ยว โดยข้อตกลงทางเศรษฐกิจข้างต้นจะเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของประเทศสมาชิกทุก ๆ ประเทศ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

การจัดงานในครั้งนี้ ทางหอการค้าได้จัดขึ้นทุกปีติดต่อกันเป็นปีที่ 8 แล้ว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มาด้วยดีตลอด นอกจากนี้ยังมีการเชิญศิลปิน นักร้องนักแสดงมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างเช่นคืนนี้ เป็นการแสดงของศิลปิน บิว พงศ์พิพัฒน์พร้อมวงปักหลักริมคลอง คืนวันที่ 5 เมษายน มีการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ (ลิเกฮูลู) คืนวันที่ 6 เมษายน มีการแสดงของศิลปิน ยิ้ม อาร์ สยาม และคืนสุดท้ายวันที่ 7 เมษายน การแสดงของศิลปิน กานดา อาร์สยาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และประชาชนจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมงาน ชิมอาหารอร่อย สามารถเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน