pnoht600218001000401_18022017_083726 pnoht600218001000402_18022017_083726

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน “ปั่นพิชิตลาบู” อำเภอยะหา ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองลาบู “เบิกฟ้าลาบู สู่อาเซียน” โดยศูนย์ปฎิบัติการอำเภอยะหาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีนายอำเภอยะหา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการ กลุ่มรถจักรยานยนต์ Big bike กลุ่มรถจักรยานยนต์ Msx จำนวน 100 คัน รวมทั้งกลุ่มนักปั่นจักรยาน จำนวน 600 คัน เข้าร่วม

pnoht600218001000404_18022017_083726 pnoht600218001000405_18022017_083726

สำหรับการ “ปั่นพิชิตลาบู” ครั้งนี้ ใช้ระยะทาง รวม 28 กิโลเมตร จากหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา ไปยังเหมืองลาบู หมู่ 8 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีจุดพักรถที่หน้าโรงเรียนบ้านบายอ หมู่ 1 ตำบลปะแต และบริเวณจุดชมวิวทะเลหมอก หมู่ 8 ตำบลปะแต ซึ่งตลอดเส้นทางการปั่นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการปั่นจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นที่ตำบลปะแตท่ามกลางภูเขาลาดชัน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน