นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา พร้อมทั้งนำทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ เทศบาล ต.ท่าสาป ครู นักเรียน จิตอาสา ทหาร ร่วมทำความสะอาด ฟื้นฟู โรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 7-12 มกราคม 2564 ระดับน้ำสูง 140 ซม. จนทำให้สิ่งของ โต๊ะเก้าอี้ ห้องเรียน ห้องครัว อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ได้รับความเสียหายทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้ (14 ม.ค.64) หลังภาวะน้ำท่วมได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ขณะที่ เด็กๆ ต่างดีใจ ที่จะได้มาโรงเรียนอีกครั้ง และได้ช่วยกันทำความสะอาด เช็ดถู ห้องต่างๆ เก้าอี้ โต๊ะ ร่วมกับผู้ใหญ่ ด้วยความเข้มแข็ง

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ระบุว่า “ หลังน้ำท่วมแล้ว แน่นอนว่าพี่น้องประชาชน ก็ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ ที่จะเข้าสู่ที่บ้าน ดำเนินชีวิตตามปกติ หลังจากนี้

สำหรับทางจังหวัดเอง ก็ได้เน้นย้ำในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เร่งสำรวจ ความเสียหายให้คลอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน สิ่งสาธารณูปโภค พื้นที่ทางการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งทางราชการ ก็จะมีการเยียวยา ชดเชยให้ตามระเบียบ ขณะนี้ทุกอำเภอ ก็ได้รวบรวมกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชน ประชาชน เข้าไปช่วยเหลือดูแลแล้ว ตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วม จนถึงขณะนี้ ทั้งการอพยพ การดูแลให้ความช่วยเหลือด้าน ต่างๆ

เช่นเดียวกับ วันนี้ (13 ม.ค.64) จะเห็นความร่วมมือ ระหว่างส่วนราชการ เอกชน ร่วมใจออกช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พ่อแม่พี่น้องประชาชน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด และช่วยกันทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ทหารขนย้ายสิ่งของต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ได้กลับมารับการศึกษาให้ได้เร็วที่สุด “

สำหรับโรงเรียนบ้านลิมุด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม. 3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนรวม 111 คน มี นางรัตติญา พรุเพชรแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน