วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และสมาชิกอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เข้าร่วม

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เรื่องแรกที่อยากจะพูดคุยในวันนี้คือเรื่องของความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงห้ามทุกคนเข้าไปยุงกับยาเสพติด และช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ให้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน