ผู้ว่าฯ พังงา มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นกลางภาคฟัรฎูอีน หลักสูตรสมาคมอิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยสอบที่ 73 จังหวัดพังงา

ที่โรงเรียนบ้านท่านุ่น อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรช่วงชั้นกลางภาคฟัรฎูอีน หลักสูตรสมาคมอิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยสอบที่ 73 จังหวัดพังงา โดยมี ดร.แชค์มูฮัมหมัด บาสตอมี อาจารย์จากประเทศอียิปต์ ร่วมมอบประกาศนียบัตรด้วย ซึ่งมีนักเรียนที่เรียนตามโรงเรียนและศูนย์อบรมอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 40 โรงเรียน ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และ อำเภอทับปุด เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 205 คน อีกทั้งยังมีกิจกรรมจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้ใช้จัดการบริหารกิจการของหน่วยสอบที่ 73 จังหวัดพังงา เพื่อได้ร่วมพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนของผู้บริหารประจำมัสยิด อีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิดแต่ละมัสยิด กับครูผู้สอน คุณครู นักเรียน ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำไปปฏิบัติ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

ที่มา :ThaiNews

แบ่งปัน