นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการประจำมัสยิด ได้ใช้ดุลยพินิจในการจัดละหมาดวันศุกร์ของมัสยิดที่มีความพร้อม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการละหมาดประมาณ 200 มัสยิด ซึ่งในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พรุ่งนี้ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งว่ามัสยิดมีความพร้อมเพิ่มขึ้นเป็น 350 กว่ามัสยิด และคาดว่าจนถึงวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ น่าจะสามารถละหมาดได้ครอบคลุม 700 กว่ามัสยิดทั้งจังหวัด แต่ต้องได้รับการอนุญาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการมัสยิด ตามจุฬาราชมนตรี มอบหมาย โดยจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ ในส่วนที่เป็นคำแนะนำของท่านจุฬาราชมนตรี ส่วนที่สองที่เป็นมติแนะนำจากป้องกันโรคติดต่อจังหวัด เช่น การไม่ให้คนหนาแน่นเกินไป การกำกับดูแลการเข้า-ออกให้รวดเร็ว ไม่ใช้เวลาในมัสยิดเกินกว่าที่กำหนด

นอกจากนี้ มาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ก็สวมหน้ากากอนามัย อาบน้ำละหมาดจากบ้าน เอาผ้าละหมาดมาจากบ้าน ในมัสยิดเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 ถึง 2 เมตร อย่างนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทางกระทรวงมหาดไทย ได้จัดชุดปฏิบัติการระดับอำเภอ ไปดูแลช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติม ให้อีหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้รับผิดชอบ มีที่ปรึกษา 4-5 คน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการอิสลาม ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้าน จะช่วยสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเต็นท์ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัด เพราะว่าการละหมาดวันศุกร์ ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความต้องการละหมาดกัน

แบ่งปัน