ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอน กับพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

วันนี้ 28 พ.ค. 61 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ร่วมกับเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอบาเจาะ ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ “รินน้ำใจเพื่อเด็กกำพร้าและคนพิการ” พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ ได้ร่วมและศีลอดเดือนรอมฎอนกับพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

สำหรับโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ “รินน้ำใจเพื่อเด็กกำพร้าและคนพิการ” ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและคนพิการในพื้นที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งถือเป็นการทำบุญในช่วงเดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

แบ่งปัน