ผู้ว่าฯนราธิวาสนำส่วนราชการระดับจังหวัดสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภอแว้ง ประชาชนสนใจมารับบริการจำนวนมาก

วันนี้ (13 มี.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านตำเสา ม.๖ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

โดยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส มอบอุปกรณ์กีฬา โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ประธานในพิธีและคณะได้เยี่ยมชมบูธของส่วนราชการต่างๆที่มาให้บริการ เช่น หน่วยแพทย์พอ.สว. หน่วยบริการของส่วนราชการต่างๆ การให้คำปรึกษาคลินิกเกษตรและสาธิตสินค้า และบริการตัดผม

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทาสีป้ายกูโบร์สาธารณะ พื้นที่บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส  ต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมเยียนโครงการอาหารกลางวันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

.

6

.

7

แบ่งปัน