วันที่ 4 ก.ย. 62 ที่ห้องฉลองเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศอินโดนีเซีย นำโดยพันเอก อาดัม อากูส ฮาโตโน่ (Kol Adm Agus Hartoto) (Puskompublik) ผู้แทนกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังสถานการณ์ข้อเท็จจริงในพื้นที่จากทางจังหวัดยะลา ตลอดจนศึกษาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลผ่านสื่อของอินโดนีเซีย ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะ แทนประชาชนชาวจังหวัดยะลา พร้อมทั้งสรุปข้อมูลการพัฒนาตลอดจนการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความเข้าใจกับทางคณะสื่อฯ ของประเทศอินโดนีเซีย

Mr.Susanto M.Si ทีมมีเดีย จากอินโดนีเซีย ระบุว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาพูดคุยกับผู้นำศาสนา ฝ่ายทหาร หน่วยงานภาครัฐ และหลาย ๆ องค์กร ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (3 ก.ย. 62) และวันนี้ (4 ก.ย. 62) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เหมือนกับที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นพุทธ มุสลิม คริสต์ อยู่ด้วยกัน อย่างสังคมพหุวัฒนธรรม ทุกศาสนาเสมอภาคกัน ประเทศไทย โดยเฉพาะ 3 จังหวัด ชีวิตวามเป็นอยู่จะคล้ายกับประเทศอินโดนีเซีย มาก

สำหรับสิ่งที่ได้รับทราบในครั้งนี้จากการลงพื้นที่ ก็จะนำไปขยายต่อเพื่อให้ประชาชนของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชาชนมากที่สุด ให้ได้รับทราบ เพราะทุกคนก็รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จริง ๆ ในพื้นที่ก็อยู่อย่างปกติ ไม่ได้เหมือนกับสื่อฯ ที่พูดกัน หรือเป็นข่าวออกไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน