นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค(อินทผาลัม) กิจกรรม ”รอมฎอนสัมพันธ์ การละศีลอด” ประจำปี 2560 ให้กับ 115 มัสยิดในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เพื่อนำไปไว้สำหรับการรับประทาน ในช่วงตลอดเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม โดยมีส่วนราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อิหม่ามประจำมัสยิด จำนวน 115 แห่งเข้าร่วม ที่ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

แบ่งปัน