นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายอำเภอคุระบุรี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา และวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยมุสลิม ในระหว่างการถือศีลอดเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดดารูสซูยูด ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้นำทางศาสนาและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวกับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำศาสนาของแต่ละมัสยิด อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีในการที่หน่วยงานราชการได้พบปะกับประชาชน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา นายอำเภอคุระบุรี และวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันมอบอินทผาลัม และขนมปังให้แก่อิหม่าม 15 มัสยิดในเขตอำเภอคุระบุรี

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

แบ่งปัน