วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.20 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยมุสลิมในระหว่างการถือศีลอดเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดบ้านในไร่ อ.ท้ายเหมือง ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้นำทางศาสนาและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมมอบอินทผาลัมและขนมปังให้แก่อิหม่าม 8 มัสยิดในเขตอำเภอท้ายเหมือง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอท้ายเหมือง วัฒนธรรมจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมมอบด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวกับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำศาสนาแต่ละมัสยิด อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานราชการได้พบปะกับประชาชน

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

แบ่งปัน