ที่มัสยิดฮีดายะห์ดุลอิสลามมียห์ หมู่ที่ 1 บ้านบางกรักนอก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมส่วนราชการ และส่วนท้องถิ่น ออกพบปะเยี่ยมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น สัปปุรุษ ประจำมัสยิด และประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำมาดำเนินการแก้ไข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ไว้ใช้ประโยชน์ที่มัสยิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวกับประชาชนว่า การออกเยี่ยมมัสยิดครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนา ประชาชน และเยาวชน ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการบริหารราชการของทางจังหวัด เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมมือพัฒนาบ้านเมือง ในรูปแบบประชารัฐ ทั้งด้านยาเสพติด การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี วิถีชุมชน และในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืน ต่อไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง โดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศ การเตือนเรื่องวาตภัย อุทกภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงรายการปั่นจักรยานระดับโลกในรายการ “เลแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 นี้ ที่จังหวัดพังงา เป็นครั้งแรกของอาเซียน ซึ่งจะมีนักปั่นระดับโลกนานาประเทศ ทั้งมืออาชีพ มือสมัครเล่น และนักปั่นทั่วไปเข้าร่วมหลายพันคน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงนี้นับหมื่นคน จังหวัดพังงาจะได้ประโยชน์เปิดมุมมองการท่องเที่ยว ผ่านสายตาผู้มาเยือนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

5

.

4

แบ่งปัน