วันนี้ (13 พ.ค.62) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์” จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังได้ดำเนินการโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนในพื้นที่ช่วงเทศกาลถือศีลอด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำศาสนาอิสลาม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมเริ่มต้นถือศีลอด เป็นช่วงเดือนแห่งการฝึกตนอดอาหารและน้ำดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดิน ทั้งนี้ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ในการประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ซึ่งจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง และชมรมมุสลิมสัมพันธ์ตรัง กำหนดจัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮิจเราะห์ศักราช 1440) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 15พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน