1

ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพิธีการเข้าสุนัตหมู่ “มาโซะยาวี ดีโฉลง” ครั้งที่ 2 โดยมัสยิดดารุลญันนะห์ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร มลรัฐเปินดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย พณฯ YB DATO’ WIRA OTHMA BIN ABDUL และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมสนับสนุนงบประมาณ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้ปกครองของเยาวชนที่เข้าร่วมพิธีด้วย การเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม ถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต เป็นไปตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม และเป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมที่ต้องขลิบปลายอวัยวะเพศ เมื่อย่างเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 8 – 12 ปี เป็นเพียงการศัลยกรรมเล็ก ๆ ในทัศนะของอิสลามนั้นถือเป็นการเอาใจใส่ดูแลสุขอนามัย และการทำให้บริสุทธิ์ เพราะสามารถทำความสะอาดอวัยวะเพศได้ง่าย ช่วยลดการติดเชื้อต่าง ๆ โดยผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดสตูล นำบุตรหลานที่มีอายุ 8-12 ปี เข้าร่วมพิธีเข้าสุนัตหมู่ ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2560 จำนวน 160 คน และพิธีการเข้าสุนัตหมู่ “มาโซะยาวี ดีโฉลง” เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย ที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายกันที่เป็นการทำตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน