1 2 3 4

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี นายก อบต.ปะกาฮะรัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือท้องแบนออกตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็น ในพื้นที่ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี และบริเวณตำบลจะบังติกอ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และต้องประสบปัญหาน้ำจากแม่น้ำปัตตานีเอ่อล้น เนื่องจากฝนตกหนักมาหลายครั้งแล้ว ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเส้นทางบกถูกตัดขาด คงมีเพียงเรือที่ใช้สัญจรไปมาเท่านั้น

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนและตรวจสอบระดับปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานี ที่บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ริมคลอง) เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ชุมชนจาบังติกอ ที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมคลองแม่น้ำปัตตานีด้วย

5 6 7 8

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แถลงว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 122 อำเภอ 755 ตำบล 5,812 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 563,616 ครัวเรือน 1,725,714 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 83 ราย ผู้สูญหาย 4 ราย ถนน 4,314 จุด คอสะพาน 348 แห่ง ท่อระบายน้ำ 243 แห่ง ฝาย 126 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง สถานที่ราชการเสียหาย 25 แห่ง โรงเรียน 2,336 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 5 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวม 38 อำเภอ 205 ตำบล 1,159 หมู่บ้าน ในส่วนของปัตตานี มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอมายอ อำเภอแม่ลาน อำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น และอำเภอโคกโพธิ์ รวม 44 ตำบล 175 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,657 ครัวเรือน 15,897 คน อพยพประชาชน 17 คน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน