ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกจังหวัดนราธิวาส พร้อมประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกทุกชนิดจากประเทศมาเลเซีย หลังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N1) ที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

pnoht600313001001901 pnoht600313001001907

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกจังหวัดนราธิวาส หลังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้รายงานว่าพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N1) ในสัตว์ปีกหลังบ้าน ในพื้นที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเชิงรุกสำหรับการป้องกันโรคดังกล่าว นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกทุกชนิดจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ พร้อมมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัด จัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในทุกหมู่บ้านของตำบลติดชายแดนรัศมี 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส ตำบลปูโยะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน ตำบลโฆษิต ตำบลนานาค ตำบลตาบา อำเภอตากใบ ตำบลโละจูด ตำบลฆอเลาะ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง ตำบลภูเขาทอง ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน

นอกจากนี้ ยังขอให้ทุกอำเภอ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค เพื่อให้ช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวังอาการป่วยของสัตว์ปีก และประชาชนที่เดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนของจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน ส่วนตามด่านพรมแดนและจุดผ่อนปรนตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก จะเพิ่มมาตรการคุมเข้มการตรวจสอบการลักลอบนำสัตว์ปีกเข้ามาภายในประเทศ หากพบจะถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ขณะที่ ยานพาหนะทุกคันที่เดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อและสุ่มตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หากมีการพบอาการป่วยจะต้องนำไปให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป

pnoht600313001001908 pnoht600313001001909

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำว่าทุกมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนยังสามารถบริโภคสัตว์ปีกที่เลี้ยง และชำแหละภายในประเทศได้ตามปกติ เพียงแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยขอให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สัตว์ปีกต้องปรุงสุกก่อนบริโภค สวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัสสัตว์ปีก และหากพบว่าสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ป่วยตายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน หรือตายกะทันหัน มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการชัก คอบิด ท้องเสียหรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ขอให้สันนิษฐานว่าอาจเป็นโรคไข้หวัดนก โดยแจ้งไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพื่อเข้าตรวจสอบ ส่วนสัตว์ที่ป่วยตายให้ทำการฝังกลบ ห้ามโยนลงแม่น้ำอย่างเด็ดขาด

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน