วันที่ 8 ธ.ค. 62 ที่อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่โต๊ะอิหม่าม รวมทั้งผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,305 ชุด

โอกาสนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่พระองค์ทรงมีเมตตา และทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำหรับอำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2562 มีพื้นที่ประสบภัย และประกาศเขตภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะ และตำบลปูโยะ ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 20 ชุมชน 19 หมู่บ้าน 4,293 ครัวเรือน มีผู้ประสบอุทกภัย 15,303 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 239 ไร่ ถนนน้ำท่วมขัง จำนวน 14 สาย โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 8 แห่ง ศาสนสถานได้รับผลกระทบ จำนวน 7 แห่ง

ส่วนความเสียหายด้านการปศุสัตว์และประมง รวมทั้งความเสียหายด้านอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังน้ำลด ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีพื้นที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมขังบางส่วน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้สถานการณ์จะคลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

4

.

2

.

5

แบ่งปัน