นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางพบปะพี่น้องมุสลิม ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พบชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอน 25560 ซึ่งมีนายก้าแมน ลูกเหล็ม รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี กล่าวให้การต้อนรับ และยังมีอีหม่าม ผู้นำศาสนากว่า 400 คน เข้าร่วมงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พบชาวไทยมุสลิม ในโอกาสต้อนรับเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ขึ้นเพื่อขวัญและกำลังให้แก่พี่น้องมุสลิม และในเดือนรอมฏอนปีนี้ทางจังหวัดกระบี่ เตรียมจัดกิจกรรมหัวหน้าส่วนราชการพบปะพี่น้องชาวมุสลิม ตลอดจนมอบอาหารและอินทผาลัม เพื่อให้พี่น้องมุสลิมใช้เป็นอาหารในการละศีลอดตลอดช่วงเดือนรอมฎอน

pnoht600523001016005

ในโอกาสเดือนรอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ และความภัคดีของพี่น้องมุสลิม ไว้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนากิจ ด้วยความสมบูรณ์ เพื่อมุ่งหวังความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า และในโอกาสเดือนรอมฎอนปีนี้ จังหวัดกระบี่ ก็จะนำหัวหน้าส่าวนราชการ ไปพบกับพี่น้องมุสลิม ตามมัสยิสต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ และสามารถเข้าถึงปัญหา เพื่อสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง

แบ่งปัน