ผู้พิพากษาแคนาดาได้ระงับข้อบัญญัติที่ควิเบกห้ามไม่ให้ผู้คนสวมผ้าคลุมเต็มหน้า เมื่อรับบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันของกลุ่มเสรีภาพว่ากฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเลือกปฏิบัติต่อสตรีมุสลิม

ผู้พิพากษา Babak Barin ระงับการดำเนินการห้ามสวมหน้าผ้าคลุมแบบเต็มหน้าจนกว่ารัฐบาลจะกำหนดแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายและวิธีการได้รับการยกเว้น รัฐบาลของควิเบกตอนนี้มีโอกาสที่จะชี้แจงรายละเอียดว่ากฎหมายจะนำมาปฏิบัติอย่างไร กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นในเดือนตุลาคมส่งผลกระทบต่อทุกคนจากครูและนักเรียนต่อพนักงานโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจคนขับรถและผู้ใช้การขนส่ง ในขณะที่กฎหมายไม่ได้ระบุชื่อศาสนาใด ๆ ตามชื่อการอภิปรายมุ่งเน้นไปที่ niqab ผ้าคลุมหน้าเต็มรูปแบบซึ่งสวมใส่โดยมุสลิม

แบ่งปัน