mnews170221053531002_3d926e7ff3ae4b0cb4726d8b52b1b173 mnews170221053531002_3e223505439d4950a326dc1ee8ff6b43

พลตรี วิชาญ สุขสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่เพื่อพบปะ ชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวผู้เห็นต่าง ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ตามโครงการตำบลประชารัฐสานใจ ร่วมแก้ไขความรุนแรง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ครอบครัวผู้เห็นต่าง ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ร่วมมือกับภาครัฐแก้ปัญหาความรุนแรงในตตำบลให้ยุติ โดยการช่วยกันพูดคุยให้ผู้เห็นต่างยุติการก่อเหตุ และออกมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

mnews170221053531002_215bc845400f441eb422ed908829f591 mnews170221053531002_e43d8c26e37146f0a3e33ee987371a23

ทั้งนี้ โครงการตำบลประชารัฐสานใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง นำร่องดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป้าหมาย 15 ตำบล ซึ่งมีกลุ่มผู้เห็นต่างรวมประมาณ 800 คน ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินหน้าตามโครงการฯ ลงพื้นที่พบปะผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในพื้นที่ตำบลบูกิต ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน