ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษอีดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

วันนี้ (17 มิ.ย. 61) นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษอีดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างจิตวิทยามวลชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน และเด็กนักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ทางหน่วยฯ ได้นำเครื่องเล่นบ้านลมสไลเดอร์ มาสร้างสีสัน ความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

7

.

8

.

5

.

6

.

9

.

10

.

11

แบ่งปัน