4 6

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และปฎิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร กลุ่มงานธุรกิจสาขา เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมลูกค้าราย นายสมพิศ นิลมล ลูกค้า SMEs ธุรกิจผลิตรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และลูกค้ารายนางสาวสุพิชญ์รดา สุนทร ลูกค้า SMEs ธุรกิจโรงงานผลิตใยมะพร้าว และธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจและแจ้งแนวทางช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานสาขานครศรีธรรมราช และ สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

1

แบ่งปัน