ผู้บริหารราชการมณฑลกวางสี ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมทำ MOU การค้า ท่องเที่ยว อำเภอเบตง

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้บริหารราชการมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Li Tangming ผู้พิพากษามณฑลกวางซี Ms.Zhang Ping ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ Mr.Mo Senyan ผู้อำนวยการการศึกษา และ Mr.Zhang Yong ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่วัฒนธรรมมณฑลกวางซี เข้าพบปะและเยี่ยมเยียนนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือการทำ MOU การค้า การท่องเที่ยว ระหว่างอำเภอเบตงและมณฑลกวางสี พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับจีน เนื่องจากเมืองเบตงเป็นเมืองที่มีความเป็นสังคมพหุลักษณ์ ไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ โดยสภาพสังคมส่วนใหญ่ของเมืองเบตงประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ คนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนจะมีสัดส่วนค่อนข้างมาก

โดยการเข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. ของคณะผู้บริหารราชการมณฑลกวางสีในครั้งนี้ ได้ร่างหนังสือข้อตกลงเพื่อเสนอให้เลขาธิการ ศอ.บต. มีใจความว่า การทำ MOU จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางสี ภายหลังร่วมทำข้อตกลง มณฑลกวางสี พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ไปศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในบางส่วน และพร้อมร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ จะก่อเกิดความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเชื่อมสัมพันธ์ด้วยวัฒนธรรมระหว่างกัน พร้อมกันนี้ ผู้นำ 2 ฝ่าย สามารถร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งเชิงรับและเชิงรุกร่วมกันภายใต้การพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพของความเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ ต่อไป

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะรับไว้พิจารณา พร้อมขอเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครอบคลุม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 ประเทศ อย่างไรก็ดี คนไทยกับคนจีนเป็นพี่น้องกันมานาน เพราะบรรพบุรุษจีนส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย และบรรพบุรุษของคนไทยส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศจีนเช่นเดียวกัน ทราบได้จากสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศไทย และยืนยันว่า ศอ.บต. ดูแลพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นอย่างดี โดยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้พี่น้องได้เฉลิมฉลองวันชาติจีนทุกปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนที่ประเทศจีน อาทิ มหาวิทยาเขตปกครองตนเองของกวางสี เป็นต้น ขณะเดียวกัน นักธุรกิจไทยก็นิยมไปประกอบธุรกิจ นำของดี สินค้าไทยไปค้าขายที่ประเทศจีนด้วยเช่นกัน อาทิ อาหารฮาลาล สมุนไพรไทย การนวด แพทย์แผนไทย นอกจากนั้น ยังมีการค้าขายผลไม้ที่ขึ้นชื่อของไทย คือ ทุเรียน มังคุด และแก้วมังกร เป็นต้น

ด้าน Mr.Li Tangming ผู้พิพากษามณฑลกวางซี กล่าวขอบคุณที่ต้อนรับและดูแลพี่น้องคนไทยเชื้อจีนอย่างอบอุ่น ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม การมาทัศนศึกษาในครั้งนี้มีความตั้งใจมาเยี่ยมเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ วัฒนธรรม และเชิญร่วมงานนิทรรศการที่มณฑลกวางสี ที่จัดขึ้นทุกปีให้กับชาวจีนโพ้นทะเล (กลุ่มคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ภายนอกประเทศจีน) พร้อมเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทยจีนที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนจีน และคนไทยที่ไปเที่ยวได้ศึกษาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยจะมีพิธีวางวางศิลาฤกษ์ในเดือนกันยายนนี้ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน