ผู้ชายคนนี้ได้ใจคนทั่วโลกเพราะเขาทำแบบนี้ให้กับแมวเร่ร่อน

ผู้นำทางศาสนาในอิสตันบูลเปิดประตูมัสยิดที่จะให้แมวเร่ร่อนพักพิงในช่วงเดือนที่หนาวเย็น

แบ่งปัน