สวท.ยะลา รวมเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อม”ละศีลอด” เดือนรอมฎอน สืบสานประเพณีศาสนาอิสลาม ขณะ ผอ.สปข.6 ระบุ การดึงเครือข่ายเข้ามีส่วนร่วม ช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายภาครัฐ ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนมาสู่ภาครัฐ

วันนี้ (7 มิ.ย 61) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) พร้อมด้วยเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายสื่อมวลชน และกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดยะลาได้ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกับพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน ด้วยการจัดกิจกรรมละศีลอด เพื่อเป็นการแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้ปฎิบัติศาสนกิจ ตามบทบัญญัติมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงความประเสริฐของรอมฎอน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของศาสนาอิสลาม โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางสุนิสา รามแก้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมมีการพบปะพูดคุย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายสื่อมวลชน การอ่านดุอา และเปิดปอซอร่วมกัน ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์เข้าร่วมกว่า 100 คน

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา กล่าวว่า วันนี้ ทาง สวท.ยะลา ได้จัดกิจกรรมพบปะเครือข่าย สื่อมวลชน พร้อมกับการจัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยได้เชิญเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุชุมชน ส่วนราชการ มาร่วมกิจกรรมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สปข.6 ซึ่งเครือข่ายทั้งหมดถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะกระจายสร้างความเข้าใจในนโยบายภาครัฐ ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนความคิดเห็นจากภาคประชาชน มาสู่ภาครัฐ

ขณะนี้ ทาง สปข.6 เอง เปิดให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุให้มากขึ้น ซึ่งจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราก็ต้องอาศัยเครือข่ายเหล่านี้ ไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน จึงนับเป็นโอกาสดี ที่มีการจัดกิจกรรมพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้นในครั้งนี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

13

.

14

แบ่งปัน