ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี  มั่นใจ  พูดคุยแนวทางสันติวิธีช่วย แก้ปัญหา จชต.

ขณะ ผู้นำศาสนา แนะ  กองทัพช่วยประชาชน  ดำเนินการ 3 เรื่องหลัก  ด้านเศรษฐกิจ จากผลกระทบของโควิด 19  ส่งเสริมการศึกษา  สร้างสัมพันธ์ระหว่างศาสนา

 

ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ระบุ  ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ จชต. และได้พบปะกับกับผู้นำศาสนาทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดยมาพูดคุยขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้ให้ความร่วมมือกับราชการด้วยดีเสมอมา จนทำให้เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ซึ่งทางผู้นำศาสนา ก็ขอให้กองทัพได้รักษาความสงบเช่นนี้ต่อไป ด้วยการดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ เรื่องการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ จากผลกระทบของโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันไม่มีงานทำ เรื่องต่อมาคือการพัฒนาความรู้ ที่นำไปสู่ความมั่นคง ความสมานฉันท์ในสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ และเรื่องสุดท้ายคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพี่น้องต่างศาสนา ระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม ให้เกิดความไว้เนื้อเชื้อใจรักใคร่สมัครสมานเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งกันและกันดังเช่นที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชการกับประชาชน

ส่วนสถานการณ์ปัจจุบัน ถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับ ด้วยเพราะใช้การเจรจาพูดคุยตามแนวทางสันติวิธี ซึ่งมาถูกทางแล้วในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน