สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ นำผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมออกบูธในงาน “คอนเสิร์ต 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย” ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศมาเลเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ เดินหน้าพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นอกจากจะมีการจัดคอนเสิร์ตโดยศิลปินไทยและมาเลเซียแล้ว ในโอกาสนี้ได้มีการนำสินค้าโอทอปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ใบไม้สีทอง ผ้าคลุมผม เสื้อผ้าบาติค ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด ฯลฯ มาร่วมแสดงและจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย

แบ่งปัน