ประกาศจุฬาฯได้มีผู้เห็นดวงจันทร์จึงกำหนดให้วันที่ 1 ชะบาน ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันที่28เม.ย.2560

แบ่งปัน