ผมมีอาชีพขับรถประจำทาง แต่ละวันจะต้องละหมาดต่างสถานที่ จะใช้ละหมาดเดินทางได้ไหม? แล้วหันผิดทางกิบลัตที่แล้วมาจะใช้ได้ไหมครับ?

ตอบ      การเดินทางที่จะอนุญาตให้ละหมาดเดินทางคือ ละหมาดกอศอร(ย่อ) และละหมาดญัมอ์(รวม) ได้นั้นต้องมีกฎและเงื่อนไขหลายประการ ที่สำคัญระยะทางต้อง 2 มัรฮะละห์ ประมาณ 85 กิโลเมตร ขึ้นไป  สำหรับละหมาดหันไปทางกิบลัตนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการละหมาดฟัรดู ดังนั้น ทุกการละหมาดฟัรดูจำเป็นต้องหันไปทางกิบลัตเท่านั้น ส่วนการละหมาดที่แล้วมาหันผิดกิบลัตนั้น ต้องพิจารณาว่าก่อนที่จะละหมาดเราได้พยายามหาทิศกิบลัตหรือไม่ หากแสวงหาแล้วและแน่ใจว่าทิศนี้คือทิศกิบลัต จากนั้นก็ได้ละหมาดตามที่เราแน่ใจ แต่เมื่อภายหลังทราบว่าทิศที่เราละหมาดไปนั้นผิดทิศกิบลัต การละหมาดนั้นถือว่าใช้ได้ อินซาอัลเลาะห์

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

 

แบ่งปัน