ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงพื้นที่เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมฝากช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันการก่อเหตุจากผู้ไม่หวังดี รวมถึงชักชวนผู้หลงผิดเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

วันนี้ (23 มิ.ย. 61) นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน ในการจัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ที่อาคารเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี บ้านมะยูง หมู่ที่ 5 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ

นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิม ที่ได้ผ่านการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้า และผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ หากพบเห็นให้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ รวมถึงหากมีญาติพี่น้อง หรือคนที่รู้จักที่หลงผิดไป ก็ให้ชักชวนกลับมาเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข

สำหรับการจัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร เป็นการให้บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการบริการอาหารว่างและแจกไอศกรีมแก่เด็ก ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเจริญมั่นคง ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

แบ่งปัน