วันที่ 30 ต.ค. 62 ที่หอประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านเตรียมตัวให้ “ผู้ก้าวพลาด” สู่ครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสแก่บุคคลที่เคยก้าวพลาด ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม โดยการจัดอบรมและเตรียมความพร้อมผู้ปกครอง เพื่อต้อนรับผู้ที่จะพ้นโทษในเรือนจำในคดียาเสพติด ออกมาให้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ดีงาม โดยมีตัวแทนผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการเปิดบ้านเตรียมตัวให้ “ผู้ก้าวพลาด” สู่ครอบครัวอบอุ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง ทางสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน ปปส. ภาค 9 คณะกรรมการอิสลามประจังหวัดปัตตานี และเรือนจำกลางปัตตานี หลังจากได้รับเสียงสะท้อนจากนักโทษในเรือนจำว่า หลังจากที่พวกเขาพ้นโทษสู่สังคมแล้ว ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นชีวิตอย่างไร และยังถูกสังคมรอบข้างดูถูกครอบครัว หรือผู้อุปการะ ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ใกล้ฉันมากที่สุด กลับไม่ได้สร้างความอบอุ่นให้กำลังใจ และชี้แนะแนวทางที่เกิดประโยชน์ต่อพวกเขา ทำให้บางคนที่พ้นโทษไปแล้วออกไปสักระยะหนึ่ง หวนกลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้ง คิดว่าอยู่ในเรือนจำดีกว่าอยู่ข้างนอก จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านเตรียมตัวให้ “ผู้ก้าวพลาด” กลับสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่น

โดยมีการอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ด้วยกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 รุ่น เป็นผู้ปกครอง ผู้ประการะ ผู้นำชุมชน ในจังหวัดปัตตานี รุ่นละ 20 ครอบครัว จำนวน 40 คน และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิเช่น วิทยากรจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เรือนจำกลางปัตตานี โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรม นำสู่ชีวิตที่ปลอดภัย สร้างกำลังใจ สร้างโอกาสและสร้างการยอมรับของผู้ที่ก้าวพลาด โดยเริ่มจากสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ได้ตระหนักว่าทุกชีวิตมีคุณค่า และจะไม่กลับไปสู่จุดเดิมอีกต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

4

.

3

แบ่งปัน