ป๋าผมแกป่วยทางด้านระบบประสาท เคยต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ และยังต้องกินยาอยู่ตลอด ตอนนี้แกก็ทำอิบาดะห์ปกติ ถือบวชได้ ละหมาดครบ 5 เวลา แต่แกจะมีความคิดในแบบของแก ใครในบ้านพูดก็ไม่ฟัง แกจะละหมาดก่อนจะได้เวลา แก้บวชก่อนเวลา ประมาณ10-15นาที คำถามของผมคือ อัลลอฮฺจะตอบรับการงานของป๋าผมไหมครับ ผมก็ขอดุอาอฺให้แกตลอด

ตอบ      การทำอิบาดะห์ในทุกประเภทไม่ว่าเรื่องละหมาดหรือเรื่องถือศีลอด ก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของอิบาดะห์ประเภทนั้นๆ หากผิดจากกฎเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดไว้ถือว่า การทำอิบาดะห์นั้นใช้ไม่ได้ กรณีบิดาของผู้ถามก็ต้องพิจารณาก่อนว่า บิดาของท่านนั้นสภาพเป็นเช่นไร หากไร้สติสัมปชัญญะก็ถือว่าพ้นตักลีฟ (ข้อบังคับทางศาสนา) ไม่ต้องปฏิบัติอิบาดะห์ฟัรฎูต่างๆ แต่ถ้าไม่ถึงขั้นที่ไร้สติก็ต้องปฏิบัติตามกติกาที่ศาสนากำหนด เพียงแต่ศาสนาก็กำหนดไว้อีกว่า ให้ภักดีต่ออัลเลาะห์หรือทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเท่าที่จะสามรถได้ ส่วนที่ถามว่าอัลลอฮจะรับอะมั้ลบิดาท่านหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า วัลลอฮุอะอ์ลัม (อัลเลาะห์เท่านั้นที่ทรงรู้ยิ่ง)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน