ปีนี้คณะกรรมการมัสยิดอิสลามแห่งสิงคโปร์นำแกะออสเตรเลียมาทำกุรบ่านทั้งหมด 3,700 ที่มัสยิด 25 แห่ง และราคาของแกะแต่ละตัวสำหรับทำกุรบ่านคือ $ 485 – $ 5 ซึ่งต่ำกว่าราคาของปีที่แล้ว

ในปีที่ผ่านมามีแกะออสเตรเลีย 1,800 ตัวและแกะไอริช 1,700 ตัว ที่ลงทะเบียนสำหรับทำกุรบ่าน ในปีนี้เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ส.ค. เนื้อสัตว์ที่ทำกุรบ่านแล้วจะให้แก่ผู้นมัสการและคนยากไร้

กุรบ่านจะทำขึ้นในวันอีดิ้ลอัฏฮาเพื่อรำลึกถึงการเชื่อฟังคำสั่งของท่านศาสดาอิบราฮิมต่อพระเจ้า เนื่องด้วยความเต็มใจที่จะสละอิสมาอิลบุตรชายของเขา

วันอีดิ้ลอัฏฮาปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กันยายน ในแถลงการณ์ต่อสื่อต่างๆ คณะกรรมการกล่าวว่าได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านอาหารและสัตวแพทย์เพื่อหาแหล่งปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานสูงสุดในความปลอดภัยของอาหารสิงคโปร์ สุขภาพสัตว์และมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสัตว์

แบ่งปัน